Concurs PÂINEA INOVATIVĂ A BRUTARULUI DIN ROMÂNIA – derulat împreună cu sponsorul Pakmaya România

pg_pakmaya_concurs-01-1.jpg

Ești brutar sau patiser pasionat de obținerea celor mai delicioase produse de panificație din zona ta? Îți place să încerci noi rețete și să inovezi în propriul laborator? Vrei să te dezvolți din punct de vedere profesional participând la un curs de brutărie?

Atunci înscrie-te la concursul PÂINEA INOVATIVĂ A BRUTARULUI DIN ROMÂNIA – derulat cu sprijinul Pakmaya România și organizat de către Academia de Cursuri PanGastRo, unde ai ocazia de a-ți prezenta produsele proprii și poti câștiga participarea la cursul de perfecționare BRUTĂRIE ARTIZANALĂ CU INGREDIENTE SIMPLE ȘI UȘOR ACCESIBILE.

Concursul începe la data de 4 septembrie 2023, ora 00:00 și se încheie la data de 25 septembrie 2023, ora 23:59. Concursul se va desfășura online prin trimiterea materialelor la adresa Organizatorului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Câștigătorii vor fi desemnați la data de 29 septembrie 2023, prin jurizarea produselor de către un juriu specializat. Mai multe detalii și regulamentul concursului le găsiți pe www.brutarul.ro și www.pangast.ro.

Cum trebuie să mă înscriu?

Pentru înscrierea la concurs, participantul trebuie să respecte următoarea condiție: să prepare un produs de panificație urmând o rețetă inovativă, cu ingrediente diferite care oferă un gust, aspect, miros diferit și să poată fi obținut în propria bucătărie/laborator.

Participantul va trimite poza produsului finit, rețeta (cu numele și cantitatea materiilor prime și ingredientelor) și un scurt video (nu este obligatoriu) despre procesul tehnologic la adresa Organizatorului, online, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Care sunt premiile oferite în cadrul concursului?

În cadrul Concursului, se vor acorda 3 premii constând în participarea la cursul de perfecționare BRUTĂRIE ARTIZANALĂ CU INGREDIENTE SIMPLE ȘI UȘOR ACCESIBILE, cazarea, masa de prânz în perioada 16-17 octombrie 2023, la Odorheiu Secuiesc.

Despre cursul de BRUTĂRIE ARTIZANALĂ CU INGREDIENTE SIMPLE ȘI UȘOR ACCESIBILE, 16-17 octombrie, Odorheiu Secuiesc

Făină, apă, drojdie – materii prime de baza pentru obținerea unui aluat de panificație. Se pot adăuga insa si alte ingrediente obținându-se astfel un produs imbogatit,  unic în brutăria ta care te diferențiază de concurență.

Folosind diverse combinații de ingrediente, cursanții vor exersa zeci de modalități de procesare, modelare și coacere a aluaturilor, urmărindu-se diversificarea sortimentelor. Cursanții vor învăța experimentând practic cum se dozează materiile prime, care este ordinea etapelor de procesare a aluatului, cum se comportă acesta în diverse medii ambientale, ce condiții de umiditate și de temperatură necesită anumite tipuri de aluat, cum se desfășoară procesul de dospire, ce tipuri de coacere există și ce trucuri pot fi aplicate pentru repararea anumitor greșeli din procesul de coacere.

Cursul de perfecționare este susținut de către maestrul patiser, Anita NARDAI, din Ungaria, fiind cu traducere în limba română.

Asociația Specialiștilor din Panificație și Gastronomie PanGastRo organizează cursuri practice de perfecționare specialiștilor din domeniile de panificație, patiserie, cofetărie, HoReCa. Cursurile au ca scop perfecționarea și dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniu, care doresc a cunoaște și a învăța cele mai noi tehnici și inovații din domenii cu formatori precum maeștrii brutari, cofetari, bucătari din țară şi din străinătate, recunoscuți la nivel internațional.

Pakmaya, unul dintre cei mai mari producători de drojdie la nivel mondial și singurul producător din România, sărbătorește anul acesta 50 ani de tradiție și calitate de la debutul producției de drojdie la nivel mondial și 25 de ani de producție în România. Brandul Pakmaya este prezent astăzi în 130 de țări.

În afara de drojdia de panificație, preferată de majoritatea brutarilor români, Pakmaya este un producător important de alte ingrediente și soluții profesionale pentru industria de panificație și patiserie.

Înscrie-te la concurs și vei avea șansa de a-ți exprima pasiunea și talentul de maestru brutar, într-o călătorie a creativității în lumea panificației!

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “PÂINEA INOVATIVĂ A BRUTARULUI DIN ROMÂNIA”

REGULAMENT CONCURS

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului „PAINEA INOVATIVA A BRUTARULUI DIN ROMANIA” (denumit in continuare Concursul) este Asociaţia Specialiştilor din Panificaţie şi Gastronomie PanGastRo („Organizatorul”), cu sediul social în Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita, str. Cădișeni nr. 33, cu cod unic de înregistrare 31099797, cont bancar RO37 OTPV 2610 0069 5613 RO01, deschis la OTP-Odorhei, reprezentata legal de Jakab Boroka Katalin in calitate de director economic.

1.2 Desemnarea și validarea câștigătorului, expedierea premiului vor fi realizate de către Organizator. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Organizatorul va fi disponibil pentru a raspunde la orice intrebari si mesaje primite pe pagina de Facebook Pangastro. Organizatorul poate contacta participantii prin intermediul profilelor lor de Facebook, prin mesaj privat trimis direct catre acestia.

1.4 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.pangast.rowww.brutarul.ro.

1.5 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României si începe la data de 4 septembrie 2023, ora 00:00:01 și se încheie la data de 25 septembrie 2023, ora 23:59:59, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Concursul se va desfășura online, pe pagina de Facebook Pangastro, în cadrul postării de concurs.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Concursul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.pangast.ro și www.brutarul.ro cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetățean cu domiciliul sau reședința în România care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului cu date reale privind identitatea și posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoștință și să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecțiuni, de către Participanți a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protecției datelor cu caracter personal.

3.4 La acest Concurs nu au drept de participare următoarele persoane:

 1. a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) Organizatorului Asociația Specialiștilor din Panificație și Gastronomie PanGastRo;
 2. b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;
 3. c) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezența prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor prestatori o desfășoară sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea;
 4. d) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – c) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);
 5. e) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Concursului.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta.

4.2 Pentru participanții la Concurs: numele și prenumele participantului, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon mobil. Scopurile colectării și prelucrării bazei de date sunt: înscrierea în Concurs, desemnarea câștigătorului Concursului, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate în vederea selecționării câștigătorilor Concursului și pentru informarea ulterioară a acestora în legătură cu alte strategii de marketing.

4.3 Prin înscrierea în Concurs, participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă ca, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus in prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 În cadrul Concursului, se vor acorda 3 (trei) premii constând în: 3 participări la cursul de perfecționare BRUTĂRIE ARTIZANALĂ CU INGREDIENTE SIMPLE ȘI UȘOR ACCESIBILE care includ prezența la curs, cazarea, prânzul în perioada 16-17 octombrie 2023, la Odorheiu Secuiesc

5.2 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiile Concursului nu pot fi înlocuite cu contravaloarea lor în bani ori cu un alt bun sau serviciu.

5.3 De asemenea, Câștigătorii nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor.

5.4 Câștigătorului nu i se asigură alte cheltuieli, în afara celor menționate în prezentul Regulament. Premiul este nominal și nu poate fi oferit altei persoane.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru a putea participa la prezentul Concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Sa îndeplinească condițiile de participare menționate în Secțiunea 3 – „DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament.
 2. Să se informeze în prealabil în detaliu cu privire la oricare dintre termenii și condițiile privind desfășurarea Concursului, conform prezentului Regulament.
 3. Să prepare un produs de panificație urmând o rețetă inovativă, cu ingrediente diferite care oferă un gust, aspect/formă, miros diferit și să poată fi obținut în propria brutărie. Participantul va trimite poza produsului finit, rețeta urmată (cu numele și cantitatea materiilor prime și ingredientelor) și un scurt video (nu este obligatoriu) despre procesul tehnologic la adresa Organizatorului, online, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

7.1 Pentru a putea fi declarate valide, înscrierile la Concurs trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții:

 1. a) înscrierile trebuie să se facă în perioada desfășurării Concursului începând cu 04.09.2023 ora 00:00:01 și până pe 25.09.2023, la ora 23:59:59;
 2. b) pentru ca înscrierea la Concurs să fie validă, Participanții trebuie să parcurgă etapele mecanismului Concursului;
 3. c) se validează doar înscrierile făcute la adresa de email specificată (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), orice altă înscriere la altă adresă de email nu va fi luată în considerare.

7.2 Câștigătorii vor fi desemnați la data de 29 septembrie 2023, prin jurizarea produselor de către un juriu specialist. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei postări pe pagina de Facebook Pangastro și contactați telefonic pentru validarea și comunicarea detaliilor pentru a intra în posesia premiilor. Prin înscrierea la Concurs, participantul își exprimă acordul ca numele de utilizator Facebook să fie afișat în cadrul postării de concurs cu tag în postare.

7.3. În cazul în care Organizatorul nu poate contacta potențialul câștigător în termenul de două zile lucrătoare, din motive independente de voința sa, precum: număr de telefon incorect, telefon închis, apeluri nepreluate etc., potențialul câștigător este automat invalidat, urmând a se proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care acestea au fost jurizate, reluându-se validarea în aceleași condiții.

SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI

8.1. Înmânarea premiului câștigătorilor se va face pe cheltuiala Organizatorului. Premiul va fi transmis către organizator electronic, în maximum 15 zile calendaristice de la data validării câștigătorului.

8.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

SECȚIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

– Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;

– Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;

– Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;

– Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Concurs;

– Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;

– Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Concurs;

– Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii;

– Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1 Taxele și impozitele aferente premiului la data acordării vor fi suportate de Organizator dacă este cazul, în condițiile legii. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice altă natură în legătură cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului acestuia.

10.2. Participanților nu le este impusă vreo taxă de participare în legătură cu participarea la prezentul Concurs sau în legătură cu intrarea în posesia premiului și niciun fel de cheltuieli indirecte, cu excepția cheltuielilor normale de participare (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul legislației în vigoare privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, pârțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI. FORȚA MAJORĂ

12.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

12.2. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

*Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României. În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

 1. a) erori în tipărirea materialelor promoționale;
 2. b) tentative de fraudă ale mecanismului Concursului;
 3. c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECTIUNEA 13. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

13.1. Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

13.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele înscrise în Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, că datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului și/sau a Agenției împuternicite în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

13.3 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Asociației Pangastro și a cazurilor în care acesta trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

13.4. Prin înscrierea in Concurs, toți Participanții sunt de acord cu păstrarea datelor lor personale de către Organizator pe server. Toate datele personale ce urmează sa fie colectate de către Organizator vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare in materie.

 

Organizator:

Asociaţia Specialiştilor din Panificaţie şi Gastronomie PanGastRo

Reprezentată de:

Jakab Boroka Katalin

Director economic

Pentru înscriere la concurs completați Anexa 1 aici. Dupa completare, se va trimite cu materialele pe adresa Organizatorului (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Pangastro
HOME             Cursuri            Despre Noi             Foto              Video             Formatori             Contact
URMARESTE-NE:
Pangastro
HOME        Cursuri        Despre Noi        Foto        Video        Formatori        Contact
URMARESTE-NE: