fbpx

Protecția datelor și confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO Group - editorul revistelor Brutarul-Cofetarul și Gastromedia, organizatorul expoziției GastroPan și cursurilor PanGastRo, cu sediul în str. Izvorului 13A, CP 535600, Odorheiu Secuiesc, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO, având următoarele date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO în următoarele scopuri:

(I) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare cu Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO; 

(II) pentru desfășurarea relației contractuale dintre Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

(III) pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau ale partenerilor/ afiliaților Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO (e.g. oferte în vederea furnizării de ingrediente și echipamente, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau ale partenerilor/ afiliaților Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO, inclusiv prin transmiterea de către Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale;

(IV) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră sunteți de acord ca Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau afiliaţilor/ partenerilor Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO;

(V) în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO;

(VI) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

(I) obligațiile legale conform Regulamentului general de protecție a datelor personale GDPR care incumbă în sarcina Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;

(II) încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare încheiat cu Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO;

(III) interesul legitim al Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

(IV) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

  • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
  • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;  
  • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO;
  • în cazul unor campanii promoționale organizate de către Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau către diverși împuterniciți ai Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau ale partenerilor/ afiliaților Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO sau pentru ca Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus. 

Măsuri de securitate a datelor

Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să citiți politica noastră de cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Politica de cookie

Cookies

Prin navigarea pe acest website vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamentului general de protecție a datelor personale GDPR.

“Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookies se instalează în cazul în care se acceptă navigarea pe site, fiind o legătură între utilizatorul browserului și website.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteţi seta browserul dumneavoastră să blocheze cookies sau să afişeze o notificare de avertizare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat.

Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc.   ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul de utilizare a paginilor. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Prin utilizarea anonimatului IP, Google va trunchia adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea către și stocarea în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP complete poate fi trimisă și scurtată de către serverele Google din SUA.

În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului web pentru operatorii site-ului, precum și de a oferi servicii suplimentare pentru operatorul acestui site în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. În acest scop, Google utilizează pseudonime. Adresa IP trimisă de către browser-ul dvs. prin intermediul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google.

Google Tag Manager

Acest website utilizează Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție operată de Google Inc., care permite gestionarea etichetelor utilizate de site în scopuri de marketing, utilizând o interfață. Instrumentul Google Tag Manager, în sine, (prin care se implementează etichetele) este un domeniu care nu utilizează cookie-uri și care nu înregistrează date cu caracter personal. Instrumentul poate activa anumite etichete, care, în nume propriu pot înregistra date în anumite circumstanțe. Google Tag Manager nu va avea acces la aceste informații. În cazul în care înregistrarea datelor a fost dezactivată pe domeniul sau nivelul modulului cookie, această setare va rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire puse în aplicare prin Google Tag Manager.

Securitatea datelor

Există diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

La cerere, veţi fi informaţi în scris şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul paginilor noastre web.

Link-uri către alte pagini web

Deşi pagina noastră de web conţine link-uri către alte pagini web, Asociatia Specialistilor din Panificatie si Gastronomie PANGASTRO si BORO INFO S.R.L. nu răspunde pentru strategiile de protejare a informaţiilor sau pentru conţinutul altor pagini web.

Notificare privind modificările

Orice modificare privind protecţia datelor va fi postată pe această pagină precum şi în alte locaţii pe care le considerăm adecvate.

Pangastro
HOME             Cursuri            Despre Noi             Foto              Video             Formatori             Contact
URMARESTE-NE:
Pangastro
HOME        Cursuri        Despre Noi        Foto        Video        Formatori        Contact
URMARESTE-NE: