Despre noi

Asociaţia Specialiştilor din Panificaţie şi Gastronomie PanGastRo este o persoană juridică independentă, apolitică şi non-profit, care activează în interesul specialiştilor şi firmelor care activează în domeniile panificaţiei şi gastronomiei, atât pe teritoriul României cât şi în ţările Uniunii Europene.


Scop

Scopul asociaţiei PanGastRo este susţinerea şi promovarea unor obiective de natură economică, organizatorică, pentru optimizarea circulaţiei informaţiei şi de reprezentare a colectivităţii ţintă a asociaţiei în domeniile: panificaţiei, gastronomiei, turismului şi a serviciilor din alimentaţia publică.


Activități

Pentru a-şi atinge obiectivele, asociaţia PanGastRo desfăşoară numeroase activităţi:

- iniţiază şi susţine diverse programe şi acţiuni de promovare, cu scopul atragerii interesului persoanelor fizice şi juridice faţă de activităţile specifice domeniilor panificaţiei, gastronomiei şi turismului;

- organizează conferinţe, târguri, expoziţii şi alte forme de promovare şi informare în domeniile ţintă;

- susţine organizarea unor competiţii şi concursuri de profil;

- instruirea lucrătorilor din domeniile gastronomiei, panificaţiei şi cofetăriei;

- promovarea schimbului de informaţii, experienţe şi know-how între specialiştii din domeniu;

- participarea la cursuri de pregătire în ţară şi în străinătate;

- organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare, instruire tehnică şi profesională;

- studii de piaţă şi culegere de informaţii relevante în domeniile ţintă;

- informarea, prin mijloace electronice şi tipărite, a persoanelor fizice şi juridice din sector;

 


Proiecte

- Organizăm Concursurile "GastroPan", desfăşurate în cadrul expoziţiei cu acelaşi nume, cu scopul promovării meseriilor de brutar, cofetar şi bucătar, precum şi a produselor realizate de aceştia;
- Susţinem şi promovăm diverse acţiuni şi programe cu ocazia Zilei Mondiale a Pâinii, sărbătorită în fiecare an, pe 16 octombrie;
- Organizăm periodic, sub denumirea "Academia Brutarilor", seminarii practice dedicate dezvoltării profesionale a brutarilor, patisierilor şi cofetarilor;
- Organizăm cursuri de modelare a florilor si figurinelor din pastă de zahăr - icing sau marţipan, precum şi cursuri de decorare a torturilor.
- Organizăm cursuri de specialitate pentru dobândirea deprinderilor şi aptitudinilor necesare practicării tehnicii sculpturii în fructe şi legume;
- Organizăm cursuri de specialitate pentru însuşirea tehnicii realizării produselor de cofetărie din zahăr caramelizat, tip "Grilaj".

Login


Aţi uitat parola? |  Aţi uitat utilizatorul?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×